ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗಿಯೂ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ಎನ್ಐಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು / ಇಲಾಖೆಗಳು / ಸಂಘಟನೆಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳು / ವೆಬ್ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳ ವಿಷಯವು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ವಿಷಯ. ಈ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು / ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನಿಯೋ (ಡಾಟ್) ನಲ್ಲಿ ceomandya[at]yahoo[dot]com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು