ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

  • ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
  • ಸಿ.ಇ.ಒ
  • ಡಿ.ಎಸ್(ಆಡಳಿತ)
  • ಡಿ.ಎಸ್(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
  • ಸಿ.ಎ.ಒ
  • ಸಿ.ಪಿ.ಒ
  • ಪಿ.ಡಿ (ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಮೇಲ್
1 ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಭು, ಜಿ.ಆರ್.ಜೆ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಜಿ.ಪಂ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 08232 – 224004 9480872000 ceo_zp_mdy[at]nic[dot]in
ceomandya[at]yahoo[dot]com
2 ಶ್ರೀ ಎನ್ ಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 08232 – 224482 9480872001 ds1zpmandya[at]gmail[dot]com
3 ಶ್ರೀ ಜಿ. ಧನರಾಜು ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 08232 – 224362/ 221251 9480872007 ds2zpmandya[at]yahoo[dot]co[dot]in
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಡಿ ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 08232 – 221459 9480872003 zpmdy[at]gmail[dot]com
caozpmandya[at]gmail[dot]com
5 ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 08232 – 224657 9480872005 ds1zpmandya[at]gmail[dot]com
6 ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)(ಪ್ರಭಾರ) 08232 – 221251 9480871965 ds2zpmandya[at]yahoo[dot]co[dot]in
7 ಶ್ರೀ ಶಶಿ ಆರ್(ಪ್ರಭಾರ) ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ-1 - 9980133500 zpmdy[at]gmail[dot]com
caozpmandya[at]gmail[dot]com
8 -- ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ-2 - zpmdy[at]gmail[dot]com
caozpmandya[at]gmail[dot]com
9 ಶ್ರೀಕೆ ಬಿ ಪ್ರಭುಸ್ವಾವಿ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರಭಾರ) 08232 – 220836 9480872004 cpomandya[at]gmail[dot]com
10 ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ . ಸೌಮಿತ್ರಾ ಯೋಜನಾ, ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಕಾರಿ 08232 – 227537 9480872011 cpomandya[at]gmail[dot]com
11 ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್(ಪ್ರಭಾರ) ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ)(ಪ್ರಭಾರ) 08232 – 229624 9480872002 tscmandya[at]gmail[dot]com
12 ‌ಶ್ರೀ ‌ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ)‌(ಪ್ರಭಾರ) 08232 – 229624 9480872008 tscmandya[at]gmail[dot]com
13 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.‌ ಎ . ಷಣ್ಮುಗಂ ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ) 08232 – 229624 tscmandya[at]gmail[dot]com
14 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಟಿ. ಬೋರಯ್ಯ ಒಂಬುಡ್ಸ್ ಮನ್ (ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ) 08232 – 239748 9844340999 Ombud.mdy@gmail.com

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಇಂದ ವರೆಗೆ
1 ಶ್ರೀ ಎ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಐ.ಎ.ಎಸ್. 13/02/1987 30/07/1989
2 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಜಿ. ನಡಾದೂರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್ 31/07/1989 31/07/1990
3 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎನ್. ಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಐ.ಎ.ಎಸ್ 10/10/1990 10/07/1991
4 ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್ 06/08/1991 26/04/1993

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

5 ಶ್ರೀ ಇ.ವಿ. ರಮಣರೆಡ್ಡಿ, ಐ.ಎ.ಎಸ್ 13/05/1993 22/04/1994
6 ಶ್ರೀ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಖತ್ರಿ, ಐ.ಎ.ಎಸ್. 27/04/1994 01/06/1995
7 ಶ್ರೀಮತಿ ವಂದಿತಾಶರ್ಮ, ಐ.ಎ.ಎಸ್. 05/06/1995 24/06/1996
8 ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ. ವಿದ್ಯಾವತಿ, ಐ.ಎ.ಎಸ್. 10/07/1996 31/12/1996
9 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಚ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಐ.ಎ.ಎಸ್ 01/01/1997 30/05/1997
10 ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ್ ಮುಡಬಿ, ಐ.ಎ.ಎಸ್ 30/05/1997 19/04/2000
11 ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಕೆ. ಅತೀಕ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ) 19/04/2000 20/07/2000
12 ಶ್ರೀ ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. 20/07/2000 26/03/2001
13 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ಪಾಲಕ್ಷ, ಐ.ಎ.ಎಸ್ 26/03/2001 01/04/2002
14 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಚ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಐ.ಎ.ಎಸ್ 03/05/2002 18/07/2004
15 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ (ಪ್ರಭಾರ) 19/07/2004 11/08/2004
16 ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ (ಪ್ರಭಾರ) 12/08/2004 15/09/2004
17 ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಅನೀಸ್ ಸಿರಾಜ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. 16/09/2004 05/03/2007
18 ಶ್ರೀ ಡಿ. ಮಲ್ಲು, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. 05/03/2007 01/09/2008
19 ಶ್ರೀ ಎಲ್. ರಬೀಂದ್ರ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. 01/09/2008 26/05/2010
20 ಶ್ರೀ ಜಿ. ಜಯರಾಂ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. 26/05/2010 15/06/2012
21 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಸಿ. ಜಯಣ್ಣ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. 15/06/2012 09/06/2014
22 ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ, ಐ.ಎ.ಎಸ್. 09/06/2014 24/09/2015
23 ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಅಜಯ್ ನಾಗಭೂಷಣ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ) 25/09/2015 08/10/2015
24 ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಬಿ. ಐ.ಎ.ಎಸ್ 08/10/2015 14/08/2018
25 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಯಾಲಕ್ಕಿಗೌಡ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್. 14/08/2018 01/04/2019
26 ಡಾ|| ಅವಿನಾಶ್ ಮೆನನ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್. 01/04/2019 01/06/2019
27 ಶ್ರೀ ಎನ್ ಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ (ಪ್ರಭಾರ) 01/06/2019 19/06/2019
28 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಯಾಲಕ್ಕಿಗೌಡ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್. 19/06/2019 24/07/2020
29 ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಂ. ಜುಲ್‌ ಫಿಖಾರ್‌ ಉಲ್ಲಾ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್. 24/07/2020 30/04/2021
30 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್.ಜೆ.‌ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಭು, ಐ.ಎ.ಎಸ್. 30/04/2021

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ:

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಇಂದ ವರೆಗೆ
1 ಶ್ರೀ ವೈ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 01/04/1987 31/08/1987
2 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ.ಅನಂತರಾಮು 10/09/1987 20/10/1989
3 ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜು (ಪ್ರಭಾರ) 21/10/1989 31/01/1990
4 ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎಸ್.ಮುಕ್ದುಂಹುಸೇನ್ (ಪ್ರಭಾರ) 01/02/1990 15/06/1990
5 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪ್ರಭಾಕರ್ 16/06/1990 03/01/1991
6 ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್ ಸನಾವುಲ್ಲಾ 10/01/1991 08/06/1992
7 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ 15/06/1992 14/07/1994
8 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ನಾಯಕ್ 14/07/1994 21/06/1996
9 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್.ಸುಂದರ್ 21/06/1996 31/10/1998
10 ಶ್ರೀ ಡಿ.ದಶರಥ ಹಂಸಭಾವಿ 02/11/1998 30/11/1999
11 ಶ್ರೀ ಎ.ಎಲ್.ಶಂಕರ್ 31/12/1999 02/02/2002
12 ಶ್ರೀ ವಿ.ರಾಮಣ್ಣ 02/03/2000 07/12/2000
13 ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕತಮ್ಮಯ್ಯ (ಪ್ರಭಾರ) 07/12/2000 27/12/2000
14 ಶ್ರೀ ಕೆ.ತಮ್ಮಯ್ಯ (ಪ್ರಭಾರ) 27/04/2001 07/01/2002
15 ಶ್ರೀ ಕೆ.ತಮ್ಮಯ್ಯ 27/04/2001 07/01/2002
16 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ.ಕೆಂಪೇಗೌಡ 07/01/2002 11/08/2004
17 ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿ.ಹ.ವಸುಂಧರಾದೇವಿ (ಪ್ರಭಾರ) 12/08/2004 22/08/2004
18 ಶ್ರೀ ಶಿವಬಸವಯ್ಯ 23/08/2004 28/05/2006
19 ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿ.ಹ.ವಸುಂಧರಾದೇವಿ (ಪ್ರಭಾರ) 29/05/2006 14/06/2006
20 ಶ್ರೀ ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 15/06/2006 10/07/2008
21 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ಪ್ರಭಾರ) 11/07/2008 03/10/2008
22 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ (ಪ್ರಭಾರ) 04/10/2008 23/10/2008
23 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಫ್.ಬದನೂರು 24/10/2008 04/03/2009
24 ಶ್ರೀ ಎನ್.ಡಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ 05/03/2009 16/07/2010
25 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಫ್.ಬದನೂರು 16/07/2010 24/10/2011
26 ಶ್ರೀ ಎ.ಪಿ.ಶಂಕರರಾಜು (ಪ್ರಭಾರ) 25/10/2011 04/12/2011
27 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಸಿ.ಮಹೇಶ್ 05/12/2011 13/08/2014
28 ಶ್ರೀ ಎನ್.ಡಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ 13/08/2014 30/07/2016
29 ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಿ.ನಾಯಕ್ (ಪ್ರಭಾರ) 30/07/2016 05/03/2017
30 ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಸಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ 06/03/2017 11/09/2017
31 ಶ್ರೀ ಡಾ||ಎಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಜು (ಪ್ರಭಾರ) 11/09/2017 15/10/2017
32 ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಎಸ್.ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ (ಪ್ರಭಾರ) 16/10/2017 14/12/2017
33 ಶ್ರೀ ಡಾ||ಎಸ್.ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ 14/12/2017 14/03/2018
34 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 14/03/2018 06/06/2018
35 ಶ್ರೀ ಡಾ||ಎಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಜು 06/06/2018 06/06/2018
36 ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಎಸ್.ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ 06/06/2018 11/10/2018
37 ಶ್ರೀ ಆರ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 12/10/2018 13/12/2018
38 ಶ್ರೀ ಎನ್ ಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ 13/12/2018

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಇಂದ ವರೆಗೆ
1 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ನಾಗಣ್ಣಚಾರಿ 09/04/1987 31/05/1989
2 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಭಾಸ್ಕರ್ 01/06/1989 31/10/1989
3 ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎನ್.ನಾಗಯ್ಯ 31/10/1989 20/12/1989
4 ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎಸ್.ಮಕ್ದುಂಹುಸೇನ್ 21/12/1989 31/08/1990
5 ಶ್ರೀ ಕೊ.ನಂ.ಸುಬ್ಬರಾಯ 11/09/1990 31/10/1991
6 ಶ್ರೀ ಖಾಜಾ ಮಸೂದ್ 21/12/1991 17/09/1992
7 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಬಸವಣ್ಣ 17/09/1992 22/06/1994
8 ಶ್ರೀ ಎನ್.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 22/06/1994 22/06/1995
9 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ್ 22/06/1995 28/12/1996
10 ಶ್ರೀ ಎಂ.ದೊಡ್ಡಪ್ಪ 02/05/1997 27/07/1998
11 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾಗರಾಜು 27/07/1998 27/07/1999
12 ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎನ್.ರಂಗನಾಥನ್ 04/08/1999 03/06/2000
13 ಶ್ರೀ ತಮ್ಮಯ್ಯ 28/06/2000 27/04/2001
14 ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ತುರಮರಿ 27/04/2001 16/06/2001
15 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜಿ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 16/08/2001 12/09/2001
16 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ರಾಮಣ್ಣ 12/09/2001 14/07/2003
17 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ.ಕೆಂಪೇಗೌಡ 14/07/2003 17/09/2003
18 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಮೂರ್ತಿ 17/09/2003 30/06/2004
19 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ.ಕೆಂಪೇಗೌಡ 30/06/2004 30/07/2004
20 ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ 30/07/2004 21/08/2008
21 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್.ಕೆಂಡಗಣಪ್ಪ 21/08/2008 01/09/2008
22 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ 01/09/2008 19/07/2010
23 ಶ್ರೀ ವಿ.ನಾಗರಾಜ 19/07/2010 13/09/2012
24 ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಆರ್.ಪೂರ್ಣಿಮಾ 13/09/2012 23/07/2014
25 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಸಿ.ಮಹೇಶ್ (ಪ್ರಭಾರ) 23/07/2014 13/08/2014
26 ಶ್ರೀ ಎನ್.ಡಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ (ಪ್ರಭಾರ) 13/08/2014 25/10/2014
27 ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ 25/10/2014 30/06/2015
28 ಶ್ರೀ ಎನ್.ಡಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ (ಪ್ರಭಾರ) 30/06/2015 16/09/2015
29 ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ||ಸಿ.ವಿ.ಸ್ನೇಹಾ 16/09/2015 14/10/2016
30 ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಿ.ನಾಯಕ್ (ಪ್ರಭಾರ) 14/10/2016 06/03/2017
31 ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಎಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಜು 06/03/2017 12/07/2019
32 ಶ್ರೀ ಎನ್ ಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ (ಪ್ರಭಾರ) 12/07/2019 16/08/2019
33 ಶ್ರೀ ಜಿ. ಧನರಾಜು 16/08/2019

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಇಂದ ವರೆಗೆ
1 ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್.ಚನ್ನರಾಜೇಅರಸ್ 01/04/1987 06/06/1990
2 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಗೋವಿಂದನ್ 11/06/1990 12/06/1995
3 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ.ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ 12/06/1995 04/07/1996
4 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್.ರಾಮಚಂದ್ರ (ಪ್ರಭಾರ) 05/07/1996 15/10/1996
5 ಶ್ರೀ ಆರ್.ರಾಮಣ್ಣ 16/10/1996 06/07/2000
6 ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಜಿ.ರಮೇಶ್ ರಾವ್ 06/07/2000 10/01/2002
7 ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಜಿ.ಇಂದಿರಮ್ಮ (ಪ್ರಭಾರ) 10/01/2002 31/03/2002
8 ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಜಿ. ಇಂದಿರಮ್ಮ 01/04/2002 13/07/2005
9 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು 13/07/2005 06/03/2009
10 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಸವರಾಜು 06/03/2009 31/12/2012
11 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ 02/01/2013 20/09/2014
12 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ (ಪ್ರಭಾರ) 21/09/2014 08/01/2015
13 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ 09/01/2015 15/02/2017
14 ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪಿ. 15/02/2017 10/12/2019
15 ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಡಿ. ಪ್ರಕಾಶ್‌ (ಪ್ರಭಾರ) 10/12/2019 21/01/2020
16 ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ಬಿ. ಕವಿತಾ (ಪ್ರಭಾರ) 21/01/2020 04/06/2020
17 ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ಬಿ. ಕವಿತಾ 05/06/2020

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಇಂದ ವರೆಗೆ
1 ಶ್ರೀ ಎನ್.ವೈರಮುಡಿಗೌಡ 06/03/1987 14/08/1990
2 ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ (ಪ್ರಭಾರ) 15/03/1990 15/09/1991
3 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ 16/09/1991 31/07/1996
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ಎಚ್.ವಸುಂಧರಾದೇವಿ (ಪ್ರಭಾರ) 01/08/1996 17/02/1997
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ಎಚ್.ವಸುಂಧರಾದೇವಿ 18/02/1997 12/09/2001
6 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ.ಶಂಕರಪ್ಪ 12/09/2001 01/07/2008
7 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ಎಚ್.ವಸುಂಧರಾದೇವಿ 02/11/2001 31/10/2001
8 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್.ಕೆಂಡಗಣಪ್ಪ 01/07/2008 15/01/2015
9 ಶ್ರೀ ಎನ್.ಡಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ (ಪ್ರಭಾರ) 16/01/2015 16/02/2015
10 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್.ಕೆಂಡಗಣಪ್ಪ 16/02/2015 30/04/2015
11 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಪ್ರಭಾರ) 02/05/2015 12/05/2015
12 ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ (ಪ್ರಭಾರ) 13/05/2015 22-0-2015
13 ಶ್ರೀ ಡಿ.ಇ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ 23/07/2015 21/01/2017
14 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ (ಪ್ರಭಾರ) 21/01/2017 15/02/2017
15 ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪಿ (ಪ್ರಭಾರ) 15/02/2017 16/03/2017
16 ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಿ.ನಾಯಕ್ 16/03/2017 30/03/2017
17 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಧನುಷ್ 30/03/2017 16/04/2018
18 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಮಾದೇಶು 16/04/2018 11/06/2018
19 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಧನುಷ್ 11/06/2018 23/10/2020
20 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ(ಪ್ರಭಾರ) 23/10/2020 09/03/2021
21 ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ಬಿ.ಕವಿತಾ(ಪ್ರಭಾರ) 10/03/2021 31/03/2021
22 ಶ್ರೀ ಅಥಿಕ್‌ ಪಾಷ(ಪ್ರಭಾರ) 01/04/2021 01/05/2021
23 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 01/06/2021 31/07/2021

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಇಂದ ವರೆಗೆ
1 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್. ಬಾಲ್ಯಾ ನಾಯಕ್ 13/06/2002 19/04/2003
2 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 21/04/2003 21/01/2005
3 ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಫಾಕ್ ಅಹಮದ್ 22/01/2005 02/11/2007
4 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಗೋವಿಂದರಾಜು 02/11/2007 21/02/2008
5 ಶ್ರೀ ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ (ಪ್ರಭಾರ) 21/02/2008 10/07/2008
6 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ಪ್ರಭಾರ) 10/07/2008 19/10/2008
7 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಫ್.ಬದನೂರು 20/10/2008 20/10/2010
8 ಡಾ:ಎಚ್.ಪಿ.ಮಂಜುಳಾ (ಪ್ರಭಾರ) 20/10/2010 03/03/2011
9 ಶ್ರೀ ಎ.ಪಿ. ಶಂಕರರಾಜು 03/03/2011 27/01/2012
10 ಶ್ರೀ ವಿ.ನಾಗರಾಜು (ಪ್ರಭಾರ) 27/01/2012 24/02/2012
11 ಶ್ರೀ ಗುಡೂರು ಭೀಮಸೇನ 24/02/2012 16/06/2012
12 ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎಂ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ (ಪ್ರಭಾರ) 17/06/2012 28/01/2013
13 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪುರುಷೋತ್ತಮ 28/01/2013 30/06/2014
14 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಸಿ. ಮಹೇಶ್ (ಪ್ರಭಾರ) 30/06/2014 13/08/2014
15 ಶ್ರೀ ಎನ್.ಡಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ (ಪ್ರಭಾರ) 13/08/2014 10/12/2014
16 ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಿ. ನಾಯಕ್ 10/12/2014 26/03/2018
17 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್.ಸಿ.ಎಂ.ರಾಣಿ 26/03/2018 06/06/2018
18 ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಿ. ನಾಯಕ್ 08/06/2018 26/03/2019
19 ಶ್ರೀ ಎನ್ ಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ (ಪ್ರಭಾರ) 26/03/2019 18/06/2019
20 ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಿ. ನಾಯಕ್ 18/06/2018 26/07/2019
21 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಧನುಷ್ (ಪ್ರಭಾರ) 26/07/2019 27/09/2019
22 ಶ್ರೀ ಎನ್ ಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ (ಪ್ರಭಾರ) 27/09/2019 10/12/2019
23 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಧನರಾಜು (ಪ್ರಭಾರ) 10/12/2019 28/09/2020
24 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎ.ಷಣ್ಮುಗಂ (ಪ್ರಭಾರ) 28/09/2020 20/03/2021
25 ಶ್ರೀ ಅಥಿಕ್‌ ಪಾಷ 20/03/2021 23/07/2021
26 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎ.ಷಣ್ಮುಗಂ (ಪ್ರಭಾರ) 23/07/2021