ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು

  • ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
  • ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
  • ಸದಸ್ಯರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಯಿಂದ ವರೆಗೆ
1 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಸಿಂಗಾರಿಗೌಡ 22/02/1987 12/03/1990
2 ಶ್ರೀ ಬಿ. ಬಸವರಾಜು 05/04/1990 13/01/1992
3 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ, ಐ.ಎ.ಎಸ್. 140/01/1992 02/02/1992
4 ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್. 03/02/1992 07/06/1992
5 ಶ್ರೀ ಟಿ.ವೈ. ನಯಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್. 08/06/1992 28/04/1993
6 ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಾಚಾರಿ, ಐ.ಎ.ಎಸ್. 29/04/1993 02/05/1995
7 ಶ್ರೀ ಸಿ. ಅಣ್ಣೇಗೌಡ 03/05/1995 02/01/1997
8 ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ. ಸುಶೀಲಾ 10/04/1997 09/12/1998
9 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ 16/12/1998 25/11/1999
10 ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶಿವರಾಮು 24/12/1999 02/05/2000
11 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಕೆ. ಲೋಕರೆ, ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 03/05/2000 18/07/2000
12 ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಲಿಂಗಣ್ಣ 18/07/2000 17/03/2002
13 ಶ್ರೀ ಬಿ. ವಿವೇಕಾನಂದ 19/03/2002 27/12/2002
14 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ವಿ ಜ್ಯೋತಿ ರವಿಕುಮಾರ್ (ಪ್ರಭಾರ) 27/12/2002 08/01/2003
15 ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗುರುಚರಣ್ 08/01/2003 18/11/2003
16 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ 19/11/2003 08/02/2005
17 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ 09/02/2005 04/03/2005
18 ಶ್ರೀ ಬಿ. ಲಿಂಗಯ್ಯ 05/03/2005 17/07/2005
19 ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಾವ್ಲಾ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 18/07/2005 31/01/2006
20 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 31/01/2006 30/09/2007
21 ಶ್ರೀ ಬಸವೇಗೌಡ 01/10/2007 26/06/2008
22 ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್. ಲೀಲಾವತಿ ಜಯರಾಂ 26/06/2008 21/07/2008
23 ಶ್ರೀ ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ 21/07/2008 31/01/2009
24 ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್.ಲೀಲಾವತಿ ಜಯರಾಂ (ಪ್ರಭಾರ) 01/02/2009 19/02/2009
25 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಡಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ 19/02/2009 31/05/2009
26 ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆ. ಪ್ರೇಮಕುಮಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ) 01/06/2009 28/08/2009
27 ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ 01/09/2009 15/11/2010
28 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ 16/11/2010 31/01/2011
29 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ವಿ. ಜಯಂತಿ, ಐಎಎಸ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 01/02/2011 15/02/2011
30 ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ 15/02/2011 11/04/2012
31 ಶ್ರೀಮತಿ ಕೋಮಲಾ ಸ್ವಾಮಿ (ಪ್ರಭಾರ) 12/04/2012 25/04/2012
32 ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕಂಠಿ ಎಂ.ಟಿ. 25/04/2012 18/08/2012
33 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ (ಪ್ರಭಾರ) 21/08/2012 05/09/2012
34 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕೆ. ಕುಮಾರ 06/09/2012 14/10/2012
35 ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನ ಬಸವರಾಜು 15/10/2012 12/06/2013
36 ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಎಸ್.ಸಿ. ಶಂಕರೇಗೌಡ (ಪ್ರಭಾರ) 13/06/2013 01/07/2013
37 ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 01/07/2013 14/06/2014
38 ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ. ಮಂಜುಳಾ ಪರಮೇಶ 25/07/2014 31/12/2014
39 ಶ್ರೀ ಜಕ್ರಿಯಾಖಾನ್ (ಪ್ರಭಾರ) 31/12/2014 14/01/2015
40 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ 14/01/2015 11/07/2015
41 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ನಾಗರಾಜು (ಪ್ರಭಾರ) 15/07/2015 01/08/2015
42 ಶ್ರೀಮತಿ ಕೋಮಲಾ ಸ್ವಾಮಿ 01/08/2015 14/02/2016
43 ಶ್ರೀ ಎ.ಎಂ.ಕುಂಜಪ್ಪ, ಐ.ಎ.ಎಸ್ 15/02/2016 01/05/2016
44 ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆ.ಪ್ರೇಮಕುಮಾರಿ 02/05/2016 01/02/2018
45 ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ.ಕೆ.ಗಾಯಿತ್ರಿ (ಪ್ರಭಾರ) 02/02/2018 22/03/2018
46 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ನಾಗರತ್ನಸ್ವಾಮಿ 22/03/2018 01/05/2021
47 ಡಾ|| ಕೆ.ವಿ. ತ್ರಿಲೋಕಚಂದ್ರ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.(ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) 03/05/2021 05/07/2021
48 ಶ್ರೀ ಡಾ||ವಿ.ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾತ್‌ ಮನೋಹರ್‌ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ. (ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) 05/07/2021

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು:

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಯಿಂದ ವರೆಗೆ
1 ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ 22/02/1987 27/07/1990
2 ಶ್ರೀ ಜಿ. ಬೋರಯ್ಯ 29/08/1990 13/01/1992
3 ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ 03/05/1995 02/01/1997
4 ಶ್ರೀ ಎನ್. ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ 10/04/1997 09/12/1998
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಜಗದಾಂಬ 16/12/1998 25/11/1999
6 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್.ಎನ್. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 24/12/1999 02/05/2000
7 ಶ್ರೀ ಸೋಮಶಂಕರೇಗೌಡ 18/07/2000 17/03/2002
8 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ವಿ. ಜ್ಯೋತಿ ರವಿಕುಮಾರ್ 19/03/2002 18/11/2003
9 ಶ್ರೀ ಎನ್.ವಿ. ಮುರಳೀಧರ 19/11/2003 08/02/2005
10 ಶ್ರೀ ಪಾಪೇಗೌಡ 05/03/2005 17/07/2005
11 ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ತಿರುಮಲಾಪುರ 31/01/2006 30/09/2007
12 ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್. ಲೀಲಾವತಿ ಜಯರಾಂ 01/10/2007 31/05/2009
13 ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಅಂಬರೀಷ್ 01/09/2009 28/05/2010
14 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ 14/07/2010 31/01/2011
15 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 15/02/2011 11/01/2012
16 ಶ್ರೀಮತಿ ಕೋಮಲಾಸ್ವಾಮಿ 31/01/2012 30/06/2012
17 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ 03/08/2012 14/10/2012
18 ಶ್ರೀ ಡಾ. ಎಸ್.ಸಿ. ಶಂಕರೇಗೌಡ 15/10/2012 15/07/2013
19 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ ಕಿಕ್ಕೇರಿ 17/08/2013 14/06/2014
20 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ನಾಗೇಂದ್ರ 25/07/2014 29/12/2014
21 ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ನಂಜುಂಡಚಾರ್ 14/01/2015 09/07/2015
22 ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಯಕ 01/08/2015 14/02/2015
23 ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ.ಕೆ. ಗಾಯಿತ್ರಿ 02/05/2016 01/05/2021

ಸದಸ್ಯರು

ಸದಸ್ಯರು:

ಕ್ರ.ಸಂ. ವರ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ
1 2016 A Click Here
2 2016 Click Here
3 2010 Click Here
4 2005 Click Here
5 2000 Click Here
6 1994 Click Here