ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಮೇಲ್
1 ಶ್ರೀ ವೇಣು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 08232 – 224003 9480872100 tpmandya-ka[at]gov[dot]in
2 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ) 08232 – 224003 9480872101 tpmandya-ka[at]gov[dot]in

ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಮೇಲ್
1 ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 08232 – 232177 9480872110 tpmaddur-ka[at]gov[dot]in
2 ಶೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ)‌ (ಪ್ರಭಾರ) 08232 – 232177 - tpmaddur-ka[at]gov[dot]in

ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಮೇಲ್
1 ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ) 08231 – 242078 9480872115 tpmalvalli-ka[at]gov[dot]in
2 ಶ್ರೀ ದೀಪು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ) (ಪ್ರಭಾರ) 08231 – 242078 - tpmalvalli-ka[at]gov[dot]in

ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಮೇಲ್
1 ಶ್ರೀ ವೈ ಎನ್‌ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 08234 – 286031 9480872120 tpnagamangala-ka[at]gov[dot]in
2 ಶ್ರೀ ಮತಿ ಮೇನಕಾದೇವಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ) 08234 – 286031 9901734242 tpnagamangala-ka[at]gov[dot]in

ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಮೇಲ್
1 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಪಿ. ಮಹೇಶ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 08236 – 255123 9480872125 tppandavapura-ka[at]gov[dot]in
2 ಶ್ರೀಸುರೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ)(ಪ್ರಭಾರ) 08236 – 255123 - tppandavapura-ka[at]gov[dot]in

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಮೇಲ್
1 ಶ್ರೀಭೈರಪ್ಪ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 08236 – 252037 9480872130 tpshrirangapattana-ka[at]gov[dot]in
2 ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ)(ಪ್ರಭಾರ) 08236 – 252037 9448749714 tpshrirangapattana-ka[at]gov[dot]in

ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಮೇಲ್
1 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 08230 – 262230 9480872105 tpkrishnarajpet-ka[at]gov[dot]in
2 ಶ್ರೀಸಂದೀಪ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ)(ಪ್ರಭಾರ) 08230 – 262230 8722574899 tpkrishnarajpet-ka[at]gov[dot]in